Tin tức
Kết thúc Hội nghị tổng kết là buổi tiệc tất niên ấm cúng toàn thể CBCNV cùng người thân đã đồng hành cùng công ty trong những năm vừa qua
Xem thêm
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020
Xem thêm
HATUBA VINH DỰ NHẬN BẰNG KHEN CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH THANH HÓA
Xem thêm

CÔNG TY TNHH HATUBA THANH HÓA - VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TRẺ


-->